Historie

Op 14 juni 1957 werd officieel de Tennis Club Ommen (TCO) opgericht. In het begin waren er maar ongeveer 25 leden, maar geleidelijk aan liep dit op tot circa 100 leden. De vereniging beschikte slechts over 1 baan, die van hotel Paping werd gehuurd.

In 1975/1976 kwam de grote ommekeer: op 26 juni 1976 kon een nieuwe tennisaccommodatie op het sportpark Rotbrink in gebruik worden genomen. Het tennispark bestond uit 4 gravelbanen, een fraai paviljoen met was- en kleedgelegenheid, en een oefenkooi.

Er ontstond grote animo om te tennissen en het ledental verviervoudigde in enkele jaren. Dit gaf de noodzaak aan om uit te breiden en er werd uitgezien naar een uitbreiding van de banen. Op 14 april 1979 werden nog eens vijf nieuwe gravelbanen in gebruik genomen, waardoor TCO over een prachtig tennispark met negen banen de beschikking kreeg. De laatste ingrijpende verbetering is de uitbreiding van de verlichting geweest op de banen 5 tot en met 8. Vanaf die tijd kon men op de banen 1 tot en met 8 zelfs tot in de donkerste uurtjes van de mooie zomeravonden tennissen.

In het begin van de 21e eeuw gaf de gemeente Ommen aan dat zij sportpark Rotbrink nodig had voor de aanleg van een bedrijvenpark. Voor het echter zover was dat het nieuwe sportpark gereed was gingen er een flink aantal jaren over heen. Uiteindelijk heeft TCO op 1 november 2008 het nieuwe tennispark aan de Sportlaan 5 te Arriën in gebruik genomen.

TCO heeft daar de beschikking over zes smashcourt banen, twee mini banen en een oefenkooi. De zes smashcourt banen zijn “all weather” banen waardoor het hele jaar op deze banen kan worden getennist. Daarnaast voldoen clubhuis en kleedkamers aan de laatste eisen, waardoor we ook na het tennissen uitgebreid kunnen nagenieten.

 

Tennis Club Ommen (TCO) bestond in 2017 60 jaar

Een korte terugblik.

Op 14 juni 1957 werd officieel de Tennis Club Ommen (TCO) opgericht met 25 leden, maar geleidelijk aan liep dit op tot circa 100 leden. De vereniging beschikte slechts over 1 baan, die van hotel Paping werd gehuurd.

In 1975/1976 kwam de grote ommekeer en kon een nieuwe tennisaccommodatie op het sportpark Rotbrink in gebruik worden genomen. Het tennispark bestond uit 4 gravelbanen, een fraai paviljoen met was- en kleedgelegenheid, en een oefenkooi. Een prachtige accommodatie op een mooie plek tegen het Ommerbos aan.

Er ontstond grote animo om te tennissen en het ledental verviervoudigde in enkele jaren. In 1979 werden nog eens vijf nieuwe gravelbanen in gebruik genomen. De laatste ingrijpende verbetering is de uitbreiding van de verlichting geweest, zodat men tot in de donkerste uurtjes kon tennissen.

In het begin van de 21 e eeuw gaf de gemeente Ommen aan dat zij sportpark Rotbrink nodig had voor de aanleg van een bedrijvenpark. Alle sportverenigingen werden verplaatst naar de Westbroek

Vanaf november 2008 is het nieuwe tennispark in gebruik genomen met “all weather” banen, zodat het hele jaar getennist kan worden.

Op dit moment zit het ledental op 220 en willen we weer verder groeien. Daarvoor vonden er het afgelopen jaar allerlei activiteiten plaats, met name gericht op beginners en op de jeugd, is een tennisschool actief en worden scholen uit Ommen hierbij betrokken.

Daarnaast willen we het individuele karakter van de tennissport omturnen naar een sociaal gebeuren. Gezond bewegen en met elkaar kunnen genieten, jong en oud, competitie en recreatief.

Het hele jaar 2017 stond in het teken van het 60 jarig bestaan. Vele vrijwilligers hebben een steentje bijdragen bij de organisatie van:

- stamppot avond voor alle vrijwilligers

- toss toernooi voor alle leden

- jeugdtoernooi

- Dauwtraptoernooi

- Pinkstertoernooi

- demonstratiewedstrijd, beach tennis

- Tennis de Mol

- ladys only toenooi

- Gentlemens Herfstbok toernooi

- herfstbladtoernooi

- oliebollen toernooi

 

Namens het Bestuur en de Jubileumcommissie