Hoe het ooit begon

Het tennisspel zoals we dat nu kennen is 1873 ontstaan in Engeland, waar vier jaar later de eerste wedstrijden, hoe kan het ook anders, op Wimbledon werden gespeeld. Zo ver was het in Ommen nog lang niet. Bijna een eeuw later werd, op 14 juni 1957, de Tennis Club Ommen (TCO) opgericht. In het begin waren er ongeveer vijfentwintig leden, maar geleidelijk aan liep dit op tot circa honderd leden. De vereniging beschikte slechts over één baan, die achter hotel Paping was gesitueerd. Mede daardoor was er een streng aannamebeleid, niet iedereen kon zomaar lid worden.

De grote groei van de club begon in 1976. In dat jaar, op 26 juni, kon de nieuwe tennisaccommodatie op het sportpark Rotbrink in gebruik worden genomen. Het tennispark bestond uit vier gravelbanen, een fraai paviljoen met was- en kleedgelegenheid, en een oefenkooi.

Tennis werd in Nederland en ook in Ommen steeds populairder en steeds toegankelijker voor iedereen. Al gauw werd het tennispark te klein omdat het ledenaantal verviervoudigde en moest er worden uitgebreid. Amper drie jaar later, op 14 april 1979 om precies te zijn, werden nog eens vijf nieuwe gravelbanen in gebruik genomen, waardoor TCO over een prachtig tennispark met negen banen kon beschikken. Leuk om te vermelden is dat al die tijd niet alle banen over verlichting beschikten. De laatste ingrijpende verbetering is de aanleg van de verlichting geweest op de banen 5 tot en met 8. Iets waar nu niet eens over wordt nagedacht, want het is er gewoon, was toen nog bijzonder.

 

In het begin van de 21e eeuw gaf de gemeente Ommen aan dat zij sportpark Rotbrink nodig had voor de aanleg van een bedrijvenpark, het zogenoemde plan 'de Drieslag'. Voor de tennisvereniging een moeilijke beslissing, temeer omdat het park zeer geliefd was door de fraaie ligging, dicht tegen het Ommerbos. Waar hoge bomen voor beschutting en schaduw zorgden. Het was knus en lommerijk. Aan de andere kant bood het ook kansen. Een nieuw park, met moderne voorzieningen, waarmee je als club weer jaren vooruit kon. Voor het echter zover was dat het nieuwe sportpark in gebruik genomen kon worden, gingen er een flink aantal jaren over heen. Uiteindelijk is TCO op 1 november 2008 naar het nieuwe tennispark aan de Sportlaan 5 verhuisd.

TCO heeft daar de beschikking over zes smashcourt banen, een mini baan en een oefenkooi. De zes smashcourt banen zijn “all weather” banen waardoor het hele jaar op deze banen kan worden getennist. Daarnaast voldoen clubhuis en kleedkamers aan de laatste eisen, waardoor we ook na het tennissen uitgebreid kunnen nagenieten.

Tennis Club Ommen  bestond in 2017 zestig jaar

In 2017 hebben we met veel plezier het zestig-jarig jubileum gevierd. Tal van feestelijke activiteiten en toernooitjes vonden plaats om deze mijlpaal te vieren. Op dit moment (1 februari 2021) hebben we 240 leden en groeit de club weer, maar we willen verder groeien. Daarvoor vinden er jaarlijks allerlei activiteiten plaats, met name gericht op beginners en op de jeugd, is een tennisschool actief en worden scholen uit Ommen hierbij betrokken. 

Daarnaast willen we het individuele karakter van de tennissport omturnen naar een sociaal gebeuren. Gezond bewegen en met elkaar kunnen genieten, jong en oud, competitie en recreatief.