Digitale snelweg TCO/website/mijn club

TCO verder op de digitale snelweg 

Na de introductie van de nieuwe website in het voorjaar van 2018 nu een vervolgstap op de digitale snelweg van TCO. Ook TCO gaat en moet met de tijd mee. Het papieren tijdperk is afgesloten. Hieronder treffen jullie informatie aan over een aantal onderdelen, waar iedereen gebruik van kan maken met gebruikmaking van de pc of tablet, de ipad of iphone.

“Mijn Club” via website Tennis Club Ommen

“Mijn Club” is jouw persoonlijke omgeving binnen TCO. Je kunt hier via de website www.tennisclubommen.nl. naar toe. Rechtsboven kun je inloggen via de button “Mijn Club”

Login in: met bondsnummer of clublidnummer Wachtwoord: jouw zelfgemaakt wachtwoord.

In deze persoonlijke omgeving zijn de volgende onderdelen opgenomen:

-              mijn agenda – jouw eigen TCO agenda, waarin bijv. jouw bar- of corvee dienst is opgenomen  of het rooster van het baanonderhoud

-              diensten – kalender met allerlei data vanuit de club, zoals activiteiten, toernooien e.d.

-              ledenlijst – actueel overzicht van alle leden met naam, bondsnummer, geslacht, sterkte, email en telefoonnummer

-              mijn profiel – met jouw naw gegevens en profielfoto. Hier kun je jouw emailadres en telefoonnummer wijzigingen. Ook kun je hier jouw foto updaten.

Controleer jouw telefoonnummer en emailadres en actualiseer dit zo nodig. Deze gegevens zijn binnen de club met name van belang om met jouw te kunnen communiceren o.a. voor het verzenden van de nieuwsberichten.

Updaten, vernieuwen “oude” profielfoto

Via “Mijn Club” kun je ook jouw “oude” profielfoto vernieuwen c.q. updaten. Ga naar “Mijn profiel” en klik op de huidige foto. Upload een nieuwe foto en bevestig dit. Je krijgt de melding, dat de ledenadministratie hiervan bericht heeft ontvangen en dit moet goedkeuren. Na goedkeuring wordt de nieuwe foto in de digitale omgeving getoond en zal met ingang van het nieuwe jaar ook op je nieuwe spelerspas staan.

Evenementen/activiteiten

Zodra er data bekend zijn van toernooien, activiteiten, evenementen e.d. dient dit vanuit het bestuur of de desbetreffende commissie zsm doorgegeven te worden aan de commissie communicatie ([email protected]) In samenspraak tussen het bestuur en de verschillende commissies wordt aan het begin van het jaar een jaarkalender opgesteld Alle data van evenementen en activiteiten worden opgenomen  in de jaar clubagenda op de website. Ook worden deze data getoond in jouw persoonlijke omgeving “Mijn Club”

Aan de organisatoren het verzoek, om minimaal een maand voor aanvang van het evenement een vooraankondiging eventueel met flyer te zenden naar de commissie communicatie. Het mag ook een concept tekst zijn, die wij verder gaan bewerken. Wij zorgen voor de verdere verspreiding naar de verschillende (digitale) media facebook en twitter.

Het vervolg van de snelweg

Op dit moment onderzoeken we samen met het bestuur of de nieuwe KNLTB club app nuttig en noodzakelijk kan zijn binnen onze club. Op korte termijn komen we hierop terug. 

VOLG ONS OOK OP 
TWITTER EN FACEBOOK!!!!

De Commissie Communicatie: Bram Hoving, Arjan Paarhuis, Martijn Rebergen