Contributie

Categorieën contributie:
  • Junior: elk lid dat op 1 januari van het betreffende seizoen niet 17 jaar of ouder is.
  • Student: elk lid dat op 1 januari van het betreffende seizoen 17 jaar of ouder is en een (dag)opleiding volgt en geen eigen basisinkomen heeft.
  • Bijzonder: elk lid als zodanig aangemerkt door de Algemene Leden Vergadering (ALV) of het bestuur. Bijv. erelid, vakantielid etc.
  • Senior: elk lid dat niet voldoet aan de criteria onder A, B of C.
Contributie bedragen 2024

Basisbedrag:

  • Senior € 180,--
  • Student € 120,--
  • Junior € 260,-- (alles-in-één pakket inclusief 35 weken training, competitie en activiteiten)
  • Junior € 90,-- (exclusief training, competitie en activiteiten)
  • Entreegeld € 20,-- (=lidmaatschap KNLTB)

Gezinscontributie: gezinnen, waarvan meer dan vier thuiswonenden, lid zijn van de vereniging, brengen wij slechts voor de eerste vier leden contributie in rekening. Hierbij wordt uitgegaan voor de berekening vanaf het oudste lid in leeftijd en zo verder door het gezin.

Leden welke (op)nieuw worden ingeschreven betalen een entreegeld in het jaar van (her)inschrijving. 

De leden dienen een machtiging voor automatische incasso aan TCO te verstrekken.

Beëindiging van het lidmaatschap dient u schriftelijk vóór 1 decemberdoor te geven aan de ledenadministratie. Alle afmeldingen die daarna binnenkomen, worden niet geaccepteerd en u bent dan automatisch voor het volgend jaar contributie verschuldigd. Alleen bij verhuizingen buiten Ommen wordt een uitzondering gemaakt. Hierbij geldt een opzegtermijn van 4 weken en is de contributie verschuldigd naar rato.


Mocht u weigeren te betalen, dan leidt dit onherroepelijk tot royement. Dit houdt in dat u ook in de toekomst geen lid meer van een tennisvereniging kunt worden, omdat TCO uw naam publiceert en doorgeeft aan de KNLTB.

Zomerchallenge

Speciaal voor iedereen die in de maanden juni, juli en augustus wil tennissen hebben wij het zomerabonnement in het leven geroepen. Voor studenten die in de zomer veel thuis zijn of sportievelingen die met een zomerstop te maken hebben is dit een perfect aanbod. Het is ook ideaal om tennis uit te gaan proberen, want je kunt ongelimiteerd tennissen en wanneer het jou uitkomt.

Dit abonnement is geldig in de maanden juni, juli en augustus. Het is een clublidmaatschap inclusief KNLTB lidmaatschap en loopt automatisch af.

De kosten voor deze drie maanden zijn:

Jeugd en jong volwassenen t/m 22 jaar         € 30,-- éénmalig

Volwassenen van 23 jaar en ouder                € 60,-- éénmalig

Je kunt je digitaal aanmelden via het formulier op de website van TCO.

Tussen het aanmelden en de uitgifte van een pasje door de KNLTB zit een aantal dagen.Tussentijds kan in overleg een baan gereserveerd worden.

Dit tijdelijke lidmaatschap kan omgezet worden in een regulier lidmaatschap. Daarbij krijg je tot 1 januari een korting van 50 % op de contributie.

Voor een regulier lidmaatschap verwijzen wij je door naar onze website www.tennisclubommen.nl

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met [email protected].

Klik hier om je digitaal aan te melden