Ereleden

Door de algemene ledenvergadering zijn de afgelopen  jaren, door hun verdiensten voor de vereniging, de volgende leden benoemd tot erelid:

Roelof Draaijers

Anno Negen

Henk Teikotte (overleden)

Hans Werlich

Ronald Haveman