Stichting Tennispark Ommen (STPO)

Het beheer van het tennispark wordt gevoerd door de Stichting Tennis Park Ommen. De leden van TCO zijn in deze constructie de gebruikers van het park. Het bestuur van TCO is als entiteit tevens het bestuur van de Stichting. Tevens heeft de stichting ten doel het ondersteunen van de verenigingsactiviteiten van de TCO in ruime zin.

Bestuur STPO
Het bestuur van de STPO is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van de eigendommen. En is daarmee ook hoofdelijk aansprakelijk, mocht er bijvoorbeeld iets fout gaan of wanbeleid worden gevoerd. Hiervoor zijn er uiteraard de noodzakelijke verzekeringen afgesloten om het risico te vermijden. Wanbeleid is echter niet te verzekeren. Om te zorgen dat het park en de banen goed onderhouden en veilig zijn moeten er werkzaamheden worden verricht. Als dit professioneel moet of als er geen vrijwilligers gevonden worden dan zal het Bestuur dit werk uitbesteden bij professionele krachten.

Eigendommen
De banen, de baan-verlichting en de opstallen zijn in het bezit van de Stichting (vanaf de oprichting en de verhuizing naar dit park in 2008). De grond is eigendom van de gemeente en via erfpacht voor 30 jaar (vanaf 2008) in gebruik. Er is ook voor gekozen het clubhuis en het beheer ervan te laten vallen onder de Stichting.  

Beheer
Het bestuur van TCO bestuurt ook de Stichting.

Financiƫn
Een stichting is per definitie niet winstgevend. Alle gemaakte kosten en opbrengsten worden verrekend met de ontvangen huur. De 2e penningmeester van TCO beheert de financiĆ«n van de Stichting De stichting is verplicht het voorgaande boekjaar ter goedkeuring voor te leggen aan het verenigingsbestuur en de algemene ledenvergadering. 

Consequenties
Het bestuur van TCO overlegt regelmatig over de gang van zaken, plannen en over de beschikbaarheid van vrijwilligers. Dit vinden van vrijwilligers is een verantwoordelijkheid van de leden van de TCO zelf en dus van het TCO-bestuur. Het TCO-Bestuur is ook verantwoordelijk voor alle verenigingszaken zoals training, competitie, evenementen en communicatie. Het beheer en onderhoud van de banen, de lichtmasten, het hekwerk, de bestrating, het plantsoen, de opstallen en de inboedel hiervan vallen onder de Stichting. Wensen tot aanpassingen, storingen of andere relevante zaken kunnen worden gemeld bij de Stichting.