Lesregelement Drive Sport

1. Inschrijving en betaling:
Alle deelnemers dienen zich vooraf in te schrijven via het online portal (Drive Sport app) van Drive Sport. Zodra de inschrijving is voltooid ontvang je een uitgebreide uitleg per e-mail over het gebruik van de app inclusief enkele aanvullende documenten ter verduidelijking van het aanbod. Deelnemers aan de lessen dienen lid te zijn van de tennisvereniging. Betaling dient vooraf te geschieden volgens de vastgestelde tarieven zoals aangeboden in de shop.
De jeugdspelers (onder de 18 jaar) vallen onder het lesaanbod en voorwaarden vanuit hun eigen tennisvereniging. Inschrijven via de app is dan niet noodzakelijk, behalve voor alle extra aanbiedingen waarbij dit duidelijk aan de ouders/voogd is gecommuniceerd. Klik hier of ga naar de volgende link: https://drive-sport.trainin.app/ om toegang te krijgen tot onze online portal/ Drive Sport app.


2. Les duur:
Het complete lesaanbod en planning is zichtbaar via de app. Bij een groepsgrootte van minimaal 6 deelnemers duurt een les 60 minuten. Bij een groep van 4 personen is de lestijd 45 minuten. Een duo-les duurt 30 minuten en privélessen kunnen op afspraak worden ingepland met blokken vanaf 15 minuten.


3. Aanbod lesgroepen:
Via de shop is het mogelijk om diverse lespakketten te kopen. Zodra er aan de betaalverplichting is voldaan, is het mogelijk je aan te melden voor alle beschikbare lesopties in de planning, ook bij andere locaties. Let op! Bij het aanmelden voor een andere (extra) locatie hebben spelers die lid zijn van desbetreffende vereniging altijd voorrang. De groepslessen zijn verdeeld op basis van groepsgrootte en niveau. Bij een groep van 7/8 personen gaan we uit van een gemiddelde
aanwezigheid van minimaal 7 spelers. Als er tijdens een periode van 4 weken minder spelers aanwezig zijn dan het minimale gemiddelde aantal spelers, dan kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht en zal de groepsgrootte van de lesgroep worden aangepast. Niveau (speelsterkte) 8/9 zijn de recreatieve spelers, meestal met minder tenniservaring. Niveau 6/7 zijn spelers met meer (wedstrijd) tennis ervaring. Bij twijfel kan je altijd kijken naar je actuele speelsterkte.
Deze gebruiken wij als richtlijn en wordt niet gebruikt als voorwaarde om deel te nemen.


4. Boekingsvoorwaarden
Gedurende het gehele jaar kunnen spelers instromen bij de groepslessen. Let op; zodra je als speler bent aangemeld voor een lesgroep word je door Drive Sport toegevoegd aan de volledige lessenreeks. Dit kan enkele dagen duren.
Wekelijks aanmelden is dus niet nodig, annuleren bij afwezigheid wel. Zie punt 5 voor de voorwaarden met betrekking tot het annuleren van de les. Het is mogelijk om je als speler aan te melden bij lesgroepen die al vol zijn gepland. Je komt dan op de wachtlijst te staan en ontvangt automatisch een notificatie met een uitnodiging om te komen trainen zodra iemand zich heeft afgemeld.


5. Annulering
Annuleren kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les. Dit kan alleen via het online portal of de Drive Sport app. Iedere andere vorm van annuleren zal dus niet worden geregistreerd. Bij een tijdige annulering zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Belangrijk is om je altijd af te melden bij afwezigheid, ook binnen 24 uur. Dit vanwege de wachtlijsten zoals beschreven bij punt 4. In geval van overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, behoudt Drive Sport zich het recht voor om lessen te annuleren. Je ontvang via ons portal/ Drive Sport app een notificatie zodra de trainer de les heeft geannuleerd. De leskosten (credits) worden dan automatisch weer bijgeschreven op je account. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.


6. Feedback en communicatie:
Drive Sport staat open voor feedback en suggesties van deelnemers en hun ouders/voogden. Communicatie zal grotendeels plaatsvinden via het online portal/ Drive Sport app. Wij adviseren om bij de aanmelding de optie ‘nieuwsbrief aan’ te activeren. Zodra er belangrijke updates zijn dan worden deze via de nieuwsbrief en notificaties gedeeld. Bij dringende zaken kan er gebruik worden gemaakt van onderstaande gegevens.


7. Toevoeging lesreglement:
Zodra de inschrijving is voltooid, ontvang je een uitgebreide uitleg over het gebruik van het online portal/ Drive Sport app. Hier staan ook onze aanvullende voorwaarden in vermeld. Het weergeven van de namen van de deelnemers draagt bij aan de transparantie en duidelijkheid met welke medespelers je samen op de baan staat. Daarom is het van belang om bij de profielinformatie de optie ‘ja, deel profielinformatie’ aan te zetten. Alleen de voor- en achternaam zal dan zichtbaar zijn, alle overige persoonlijke informatie blijft altijd privé. Onze privacy voorwaarden vind je terug in de Drive Sport app.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met;
Drive Sport via de app met Sven Boers op 06-53585327 of door te mailen naar: [email protected]