Padel

Op deze website geven we jullie vanaf nu regelmatig een update over de stand van zaken.  

Het zou prachtig zijn als we naast tennis ook een potje padel kunnen spelen. Meer variatie, meer speelplezier! Het trekt ook nieuwe doelgroepen, zowel jongeren als ouderen, met- of zonder sportachtergrond. Padel blijkt erg populair en is een inmiddels bewezen groeimogelijkheid voor tennisclubs. Door de vergrijzing ziet de toekomst voor alleen tennis bij de club er niet goed uit.

De aanleg van padelbanen is een grote investering voor T.C.O. waarvoor financiële hulp van buiten nodig is. T.C.O. speelt een grote maatschappelijke rol in Ommen voor jong en oud, we staan hierbij zij aan zij met de gemeente waarmee we in overleg zijn voor een bijdrage in de kosten. Een aardig weetje: In 2022 was ons jongste lid 5 jaar en ons oudste lid 88 jaar!

Onze commissie brengt de mogelijkheden en risico’s in kaart van verschillende scenario’s. Daarvoor zijn wij bezig met o.a. geluidsonderzoek, exploitatieberekeningen, financieringsmogelijkheden en de langere termijn financiële planning van T.C.O.. Hiermee hopen we een goed voorstel te kunnen presenteren op de voorjaars A.L.V. van 2023.

Mocht je meer willen weten of willen meedenken over deze ontwikkelingen dan ben je natuurlijk welkom!

Hartelijke groet,  

De Padelcommissie 

Jos Legebeke

Frans Klaassen

Erik van Gijtenbeek

Angela Horsman

Jorin van Vilsteren

Lucas Meertens