Padel

Op deze website geven we jullie vanaf nu regelmatig een update over de stand van zaken.  

Update 11.09.2023:

Zoals op de TCO website te lezen is, was de padelcommissie druk bezig om mogelijkheden en risico’s in kaart te brengen voor de verschillende scenario’s om ‘padel in Ommen’ te realiseren.  

Hun bevindingen zijn gedocumenteerd in een gedetailleerd rapport en nadat het akoestisch onderzoek was afgerond, is er eind april een brief naar de gemeente gestuurd met dit rapport, het akoestisch onderzoek en de vraag in hoeverre er mogelijkheden zijn tot financiele steun vanuit de gemeente.  

De padelcommissie gaf als aanbeveling de aanleg van, in eerste instantie, 2 padelbanen met de uitdrukkelijke wens om dit z.s.m. uit te breiden naar 4 banen, gezien de ervaringen van clubs in de nabije omgeving. Zie Afbeelding 1a voor de voorgestelde locatie van de eerste 2 padelbanen en de latere uitbreiding naar 4 banen.

Afbeelding 1a                                                

Afbeelding 1b  

Het afronden van dit degelijke rapport was voor Lucas Meertens, de grote drijfveer achter de padelcommissie, een mooie mijlpaal om zijn activiteiten voor de padelcommissie te stoppen en bij deze willen we Lucas hartelijk bedanken voor zijn bijdrage tot dusver. Zonder zijn inbreng waren wij niet zover gekomen als wij nu zijn! Inmiddels is de padelcommissie versterkt met de nieuwe leden Ronald Haveman en Franc Rosendal.  

Sinds het versturen van de brief is er meerdere malen overleg geweest met de gemeente en ook is er een bijeenkomst georganiseerd om de buren te informeren. In deze gesprekken kwam met name de zorg naar voren m.b.t. de geluidsbelasting. Alhoewel het akoestische onderzoek aantoonde dat we voor 2 banen binnen de meest recente normen blijven en ook voor 4 banen er geen onoverkomelijke problemen zijn om binnen deze normen te blijven, is er in overleg met de gemeente gekeken naar wat wij kunnen doen om deze geluidsbelasting nog verder te verminderen.

Een alternatieve locatie om de geluidsbelasting nog verder te verminderen is het gebruik van de groenstrook ten oosten van ons terrein (zie Afbeelding 1b). Het akoestisch onderzoek voor deze variant, dat zojuist is afgerond, laat zien dat er een duidelijke vermindering is van de geluidsbelasting en dat we ook voor 4 banen ruim binnen de meest recente normen blijven. Voor het gebruik van de groenstrook is toestemming nodig van de gemeente en wij zijn hierover in overleg.  

Behalve de gesprekken over de locatie is er ook met meerdere bouwers van padelbanen contact om te kijken welk type ondergrond, banen en kooien de voorkeur heeft en hoe het bijbehorende financiele plaatje er uit ziet.  

Voor het uitwerken van de financien heeft Thea Vosjan het stokje overgenomen van Frans Klaasen en momenteel wordt er gekeken naar de investeringskosten, de exploitatie en hoe dit betaald kan worden (gemeentelijke steun, subsidies, sponsoring, ledencertificaten, etc.).  

Wij worden regelmatig benaderd voor de stand van zaken m.b.t. padel, en er lijkt een grote interesse in padel te zijn. We kunnen ons voorstellen dat er de nodige vragen en hopelijk ook ook suggesties zijn en daarom zullen we een inloopavond organiseren voor de leden op dinsdag 3 oktober, 19:30 in Baan 7. Ook zullen wij weer een bijeenkomst voor de buren organiseren om hen een overzicht te geven van de laatste stand van zaken en eventuele vragen te beantwoorden.   

Mochten jullie voor die tijd vragen of opmerkingen hebben dan kun je hiervoor altijd iemand van de padelcommissie benaderen. Ook als jullie actief willen bijdragen aan ‘padel in Ommen’ dan horen wij dat natuurlijk graag!  

Met vriendelijke groeten,  

De Padelcommissie.  

Jos Legebeke

Erik van Geitenbeek

Angela Horsman

Jorin van Vilsteren

Ronald Haveman

Franc Rosendal