Commissies

COMMISSIE COMMUNICATIE EN WEBREDACTIE: ([email protected])

Bram Hoving 06-21864313  
Arjan Paarhuis 06-18645074  
Martijn Rebergen 06-12366349  
Marjon Wessel 06-50287805  

Taken:

* coördinatie interne en externe communicatie;

* beheren en actueel houden digitale afhangbord, website en clubapp;

* verzenden digitale nieuwsbrieven naar de leden;

* persberichten mede redigeren en verzenden naar de media.

Toernooicommissie ([email protected])

Zwanet Rosema 06-50286849  
Bram Hoving 06-21864313  
Frans Klaassen 06-27044344  
Geert Leenders 06-39339922  
Sasja Palstra 06-25552380  
Marjon Wessel 06-50287805  
Bart Nijstad 0529-851228  

Taken:

* organiseren toernooien onder de vlag van de KNLTB, o.a. Pinkster Open en Dubbel Open

Verenigingscompetitieleiders ([email protected])

Priscilla van der Beek (0529)451713  
Zwanet Rosema (0529)45414  


Taken:

*verzorgt diverse competitieactiviteiten, waaronder de indeling van de
competitieteams en de speelsterktelijsten;

* promoot deelname door de leden aan toernooien;

* zorgt voor begeleiding prestatiegerichte seniorenteams;

* promoot deelname Vechtdalcup en zorgt voor de indeling van de dubbels.


JEUGDCOMMISSIE ([email protected])

Frans Klaassen 06-27044344  
Anja van Dijk 06-20832087  
Hilde Haringman    
Christine Hulst 06-13421574  


Taken:

* behartigt alle jeugdzaken;

* fungeert als vraagbaak voor de jeugdleden en hun ouders;

* regelt de begeleiding van juniorleden;

* zet zich in voor jeugdledenwerving;

* stelt in overleg met de trainer en de technische commissie de jeugdcompetitie teams samen;

* organiseert toernooien voor de jeugd en zorgt voor info hierover;

* organiseert in samenwerking met de technische commissie de
jeugdclubkampioenschappen.


ACTIVITEITENCOMMISSIE ([email protected])

Christine Hulst 06-13421574  
     


Taken:

* coördineert de uitvoering van alle recreatieve toernooien/activiteiten.


SPONSORCOMMISSIE ([email protected])

Bram Hoving 06-21864313  
Arjan Yspeert 06-53252573  
Hugo Willems 06-11080036  
Jan Henk Schröer 06-54938847  


Taken:

* verantwoordelijk voor opstellen en uitvoeren sponsorbeleid;

* draagt zorg voor samenstelling aantrekkelijke sponsorpakketten;

* beheert de sponsorcontracten en zorgt voor tijdige verlenging;

* legt en onderhoudt de contacten met de sponsoren;

* organiseert activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren;

* verzorgt de reclameborden en windschermen

* actief werven nieuwe sponsoren.

COMMISSIE LEDENWERVING EN BEHOUD ([email protected])

Jaap Sikkens 06-34852006  
Jules de Fretes 06-11407583  


Taken:

* ledenbehoud door regelmatig te informeren bij leden naar de wensen;

* opvang en begeleiding van nieuwe leden op het tennispark en binnen de vereniging;

* zorgen voor goede informatievoorziening aan (poteniele) leden;

* organiseren activiteiten in samenspraak met de Activiteitencommissie om nieuwe
leden te werven (bv: Open tennisdagen, straattennis).

 

CLUBHUISCOMMISSIE ([email protected])

Frans Klaassen 0627044344  
Johan van der Beek 06-19485855  
Jesus Mesa Grosso 06-51948167  


Taken:

* is verantwoordelijk voor de bezetting van de bar;

* beheert in de ruimste zin het clubhuis;

* verzorgt inkopen voor te verstrekken consumpties.

Klussenteam:

Wilbert van Veen 06-51889733 [email protected]
Gerard Geerts (0529)453995 [email protected]
Gerard Kanter 06-15556297  BAANCOMMISSIE ([email protected])

Erik van Gijtenbeek (0529)453457  
Jan Henk Schröer 06-54938847  
VACATURE    
Marcel Verhey (0529)454173  
Mark Schwieters (0523)611050  
Atte Anema 06-5261144  
VACATURE    
Harry Zijlstra 06-11601110  
Louis van Vilsteren 06-27876388  


Taken:

* is belast met het onderhoud van banen;

* keurt de banen bij vorst en sneeuwval;

* stelt het baanreglement op;

* verzorgt de baanindeling.

 

TUINCOMMISSIE

Gerrit Steen (0529)454181  
Tunny Rietberg (0529)453214   
Henny Veraart-Reurink (0529)456740   
Dick van Elburg (0529)455945   
Gerard van Dijk (0529)452975  
Maria Rietberg (0529)453214   
Jan Eggen (0529)451603   
Truus Mellink (0529)455295  
Neeske de Vries (0529)452000  
Hans Mensinga (0529)450088  
Gerard Kanter 06-15556297  
Adriaan Pierik 06-45414490  
     


Taken:

* zorgt voor het onderhoud van de verschillende perkjes inclusief nieuwe aanplant

* Is belast met het maaien van de grasveldjes