Commissies

COMMISSIE COMMUNICATIE EN WEBREDACTIE: ([email protected])

Bram Hoving 06-21864313  
Arjan Paarhuis 06-18645074  
Martijn Rebergen 06-12366349  

Taken:

* coördinatie interne en externe communicatie;

* beheren en actueel houden digitale afhangbord, website en clubapp;

* verzenden digitale nieuwsbrieven naar de leden;

* persberichten mede redigeren en verzenden naar de media.

 

Verenigingscompetitieleiders ([email protected])

Petra Wijnhoud (0529)450618  
Priscilla van der Beek (0529)451713  
Zwanet Rosema (0529)45414  Taken:

*verzorgt diverse competitieactiviteiten, waaronder de indeling van de
competitieteams en de speelsterktelijsten;

* promoot deelname door de leden aan toernooien;

* zorgt voor begeleiding prestatiegerichte seniorenteams;

* promoot deelname Vechtdalcup en zorgt voor de indeling van de dubbels.JEUGDCOMMISSIE ([email protected])

Christine Hulst 06-13421574  
     


Taken:

* behartigt alle jeugdzaken;

* fungeert als vraagbaak voor de jeugdleden en hun ouders;

* regelt de begeleiding van juniorleden;

* zet zich in voor jeugdledenwerving;

* stelt in overleg met de trainer en de technische commissie de jeugdcompetitie
teams samen;

* organiseert toernooien voor de jeugd en zorgt voor info hierover;

* organiseert in samenwerking met de technische commissie de
jeugdclubkampioenschappen.


ACTIVITEITENCOMMISSIE ([email protected])

Christine Hulst 06-13421574  
     


Taken:

* coördineert de uitvoering van alle recreatieve toernooien/activiteiten.


SPONSORCOMMISSIE ([email protected])

Bram Hoving 06-21864313  
Martijn Rebergen 06-12366349  
Arjan Yspeert 06-53252573  
Hugo Willems 06-11080036  
Ria Bosma 06-28218900  
Jan Henk Schröer 06-54938847  


Taken:

* verantwoordelijk voor opstellen en uitvoeren sponsorbeleid;

* draagt zorg voor samenstelling aantrekkelijke sponsorpakketten;

* beheert de sponsorcontracten en zorgt voor tijdige verlenging;

* legt en onderhoudt de contacten met de sponsoren;

* organiseert activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren;

* verzorgt de reclameborden en windschermen

* actief werven nieuwe sponsoren.

COMMISSIE LEDENWERVING EN BEHOUD ([email protected])

Lucas Meertens 06-26552674  
Jaap Sikkens 06-34852006  
Jules de Fretes 06-11407583  


Taken:

* ledenbehoud door regelmatig te informeren bij leden naar de wensen;

* opvang en begeleiding van nieuwe leden op het tennispark en binnen de
vereniging;

* zorgen voor goede informatievoorziening aan (poteniele) leden;

* organiseren activiteiten in samenspraak met de Activiteitencommissie om nieuwe
leden te werven (bv: Open tennisdagen, straattennis).

 

CLUBHUISCOMMISSIE ([email protected])

Frans Klaassen 0627044344 in- en verkoop
Eti Bolt (0529)-471700 in- en verkoop
Christine Hulst 06-13421574 bar planning
Christine Hulst 06-13421574 corvee planning


Taken:

* is verantwoordelijk voor de bezetting van de bar;

* beheert in de ruimste zin het clubhuis;

* verzorgt inkopen voor te verstrekken consumpties.

(TECHNISCH)ONDERHOUD INSTALLATIES:

Wilbert van Veen 06-51889733 [email protected]
Gerard Geerts (0529)453995 [email protected]BAANCOMMISSIE ([email protected])

Erik van Gijtenbeek (0529)453457  
Jan Henk Schröer 06-54938847  
Frits Kuipers (0529)451238  
Marcel Verhey (0529)454173  
Mark Schwieters (0523)611050  
Atte Anema 06-5261144  
Fred Hijlkema (0529)454059  
Harry Zijlstra 06-11601110  
Louis van Vilsteren 06-27876388  


Taken:

* is belast met het onderhoud van banen;

* keurt de banen bij vorst en sneeuwval;

* stelt het baanreglement op;

* verzorgt de baanindeling.

 

TUINCOMMISSIE

Gerrit Steen (0529)454181  
Tunny Rietberg (0529)453214   
Kees Voorn (0529)454393   
Henny Veraart-Reurink (0529)456740   
Dick van Elburg (0529)455945   
Gerard van Dijk (0529)452975  
Maria Rietberg (0529)453214   
Jan Eggen (0529)451603   
Truus Mellink (0529)455295  
Neeske de Vries (0529)452000  
Hans Mensinga (0529)450088  
Laurent van der Tol (0529)450078  


Taken:

* zorgt voor het onderhoud van de verschillende perkjes inclusief nieuwe aanplant

* Is belast met het maaien van de grasveldjes

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 34852006

Sportpark Westbroek

Sportlaan 5
7732 AB Ommen