Verslag drukbezochte en sfeervolle Nieuwjaarsparty

21 januari 2019


Afgelopen vrijdag was er een bruisende en drukbezochte Nieuwjaarsparty in Clubhuis Baan7. De sfeer was prima en het was een goede start van 2019. Een jaar, waarin een aantal  zaken zullen worden opgepakt om TCO klaar te maken voor de toekomst.
Na een nieuwjaar speech (zie hieronder) van onze voorzitter, Richard Smits, werden eerst de kampioenen van de voor- en najaarscompetitie gehuldigd.
De kampioen voorjaarscompetitie: Henny Veraart, Alie van der Graaf, Zwanet Weteringe, Gerard Kanter, Harry Zijlstra.
De kampioen najaarscompetitie: Lutje Huijbregts, Christien Marga Dunnewind, Lucas Meertens, Louis van Vilsteren, Mark Schwieters
Aansluitend  een pubquiz onder de prima leiding van Marco van Helden. Een quiz met leuke en slimme vragen en prachtige kinderfoto's van een aantal leden om te raden. De quiz werd uiteindelijk gewonnen door de Golden Girls.


Nieuwjaar speech voorzitter Richard Smits
                                  
Tijdens de meeste nieuwjaar speeches wordt vooruit gekeken, toch wil ik als voorzitter ook even terugkijken naar 2018.
 
We hebben allemaal vast de berichten gevolgd over het Thaise voetbalteam, dat vast kwam te zitten in de grotten, de hete en lange droge zomer, na ruim 20 jaar de verdachte opgepakt, die mogelijk Nicky Verstappen heeft vermoord, het kabinet dat bijna struikelde over afschaffing dividendbelasting, faillissement van 2 ziekenhuizen en de onzekerheid over de Brexit. 
De meesten hiervan zijn ver van ons vandaan en daar hebben we weinig invloed op. Zo ook het wegvallen van dierbaren om ons heen, de meeste van ons zullen hier ook mee te maken gehad hebben het afgelopen jaar.
2 weken geleden heb ik dit van dichtbij meegemaakt met een teamgenoot bij mijn andere sportclub. Dan realiseer je je hoe belangrijk gezondheid is en ik wil bij deze iedereen vooral een gezond 2019 wensen. Niet alleen voor jullie zelf maar ook voor jullie dierbaren.
 
In 2018 is er veel georganiseerd door een grote groep vrijwilligers. Hierbij denk ik aan VCL-commissie  van Petra Wijnhoud, Prisscilla van der Beek, Annemieke Paarhuis en Zwanet Rozema voor het regelen van de voor- en najaar competitie voor zowel senioren als jeugd. 
Christine Hulst heeft als moeder van een jeugdlid zich ook voor meer dan 100% ingezet als enig commissielid voor deze krimpende groep spelers. Vele zondagen heeft ze groepen jeugd begeleid, af en toe bijgestaan door welwillende ouders.
 
Er zijn verscheidene toernooien georganiseerd door een grote diversiteit aan leden, denkend aan :
Pinkstertoernooi, Dubbeltoernooi, Vechtdalcup, Italian day, Herfstbok en Lady’s day, soeptoernooi en oliebollen toernooi. Misschien vergeet ik nog wel een of twee.
 
 
Zonder Clubhuiscommissie hadden deze toernooien er heel anders uitgezien. Dit 
onder nieuwe leiding van Eti Bolt en Frans Klaassen. Er zijn de nodige aanpassingen gerealiseerd, de ene met meer succes dan de andere. Aanbod richting gezonde clubhuis, prijsstellingen aangepast, schoonmaak in teams per periode. Een heikel punt blijft de barbezetting.
 
Daarnaast hebben we een prachtig park. Dit wordt op niveau gehouden door enkele commissies: de Tuintjescommissie onder aansturing van Gerrit Steen en Tunny Retberg; de Baancommissie onder leiding van Erik van Gijtenbeek en niet te vergeten het gebouwenbeheer door Wilbert van der Veen en Gerard Geerts. Zonder alle vrijwilligers zou ons park er niet zo mooi bij liggen.
 
Ook hebben we een aantal commissies, die door velen van ons niet zoveel opgemerkt worden, maar zeker op de achtergrond veel werk verzetten. Commissie behoud en ledenwerving. Door inzet van Jules de Fretes, Lucas Meertens en Jaap Sikkens zijn er veel nieuwe leden bij gekomen.
 
De sfeercommissie sfeer zorgt voor de evenementen en andere feestelijkheden voor de juiste aankleding van baan 7. Anouk Schwieters, Linda Lub en Christine Hulst met ondersteuning van Merleau en Domene Schwieters. Maar ook Grea Uny en Sasja Palstra.
 
Helaas hebben om verschillende redenen inmiddels alle leden van de activiteitencommissie hun werkzaamheden neergelegd. Bedankt Henny Veraart, Zwanet Rozema, Lutje Huijbregts en Jules de Fretes voor jullie inzet de afgelopen jaren.
 
De communicatiecommissie is flink uitgebreid en versterkt onder leiding van Bram Hoving. Samen met Arjan Paarhuis, Martijn Rebergen en Joost Bontjer hebben ze een nieuwe site neergezet, is de app geïntroduceerd en een duidelijkere structuur t.a.v. communicatie opgezet. In de loop van het jaar hebben ze geconstateerd dat een goedlopende sponsorcommissie heden ten dage een must is voor een sportclub. Bram en Martijn hebben eind vorig jaar deze handschoen opgepakt en zijn hiermee voortvarend van start gegaan.
 
Ook het bestuur heeft eind vorig jaar een aantal nieuwe gezichten gekregen, onze voormalige voorzitter Louis van Vilsteren gaf na 4 jaar het stokje over en Thijs Scholte Scholte kreeg steeds minder tijd om zijn functie goed in te vullen en koos ervoor om afscheid te nemen van zijn bestuurstaken. De afgelopen weken hebben we als bestuur gekeken hoe we e.e.a. gaan aanvliegen de komende periode. Jullie zullen op gezette tijden hierover geïnformeerd worden.
 
Door een wetswijziging is de grondslag van STPO veranderd. Dit heeft tot gevolg dat de kosten en opbrengsten van het clubhuis 1 januari volledig bij TCO is komen te liggen. Daarnaast zijn de voordelen van BTW komen te vervallen. Dit leidt ertoe, dat de kosten van de STPO behoorlijk gestegen zijn. Dit heeft automatisch tot gevolg dat de huurkosten voor TCO verhoogd zijn.
 
Nu naar het heden en de toekomst.
 
Afgelopen woensdag is de eerste reanimatiecursus van start gegaan, dit als aanvulling op de aangeschafte AED. Door inzet van Lutje Huijbregts en Geert Leenders is dit gerealiseerd.
De afgelopen bestuursvergadering hebben we de aanzet gegeven tot modernisering en verdere uitbreiding van digitalisering. We hebben de intentie om op korte termijn de mogelijkheid van betalen via betaalkaarten te realiseren. 
 
Met de komst van de club-app hebben we besloten om een proef te doen met het digitaal afhangen vanaf afstand. Dit zullen we in maart evalueren. Daarnaast willen we voor de minder ervaren digitalisten een passende oplossing bieden in ons clubhuis. Ook willen we de communicatiemiddelen in dit gebouw verbeteren, denkend aan passende WiFi, nieuwe TV/beamer en dat soort zaken. 
Dit om voorbereid te zijn op de toekomst.
 
In samenspraak met STPO zullen we bekijken hoe een aantal aandachtpunten kunnen oppakken. Denk hierbij aan schilderwerk, warmwatervoorziening die nog wel 
eens te wensen overlaat en LED-verlichting. Voor dit laatste hebben we een subsidievoorstel ontvangen van de Gemeente. Dit zullen we verder uitwerken en zodra dit past aan de leden voorleggen. Het is van belang om de kosten in de hand te houden en kijken waar we besparingen kunnen realiseren. We kijken ook hoe we meer inkomsten kunnen genereren.
Hier is de nieuwe sponsorcommissie een belangrijke speler in. Onder aanvoering van Bram Hoving hebben de volgende leden toegezegd hier hun schouder onder te zetten. Te weten: Martijn Reberger, Arjan Yspeert, Hugo Willems en Jan Henk Schröer. De eerste zaken, die ze gerealiseerd hebben zijn het aantrekken van hoofdsponsoren voor de twee grootste toernooien: Sooner Spraytan voor het Pinkstertoernooi en Restaurant de Bootsman voor het Dubbeltoernooi.
Naast deze toernooien hebben we de reguliere competitie.  Hiervoor hebben zich  10 teams ingeschreven.  Afgelopen jaar was de 8/9 competitie op donderdag een nieuw verschijnsel. Dit was een groot succes, want voor komend voorjaar hebben zich 3 teams 8/9 opgegeven. Dit jaar een behoorlijk wisseling in teams en samenstelling,  er is zelfs een damesteam van 13 spelers, terwijl er maar 10 opgegeven kunnen  worden via KNLTB. Dit zegt voldoende over het enthousiasme van deze groep dames.
 
Wat we als bestuur samen met de leden dit jaar willen verwezenlijken:
·         Activiteitencommissie: kijken hoe we hier een nieuw elan aan kunnen geven
·         Financiën, we zullen keuzes moeten maken. De overgang naar KNLTB collect is beduidend duurder uitgevallen dan vooraf gedacht. Kijken in hoeverre we hiermee verder gaan.
·         STPO: door de wijzigingen in wetgeving per 1-1-2019 is de rol hiervan veel kleiner en zullen we dit jaar gebruiken om de stichting te herijken
·         Sooner Spraytan Pinkstertoernooi valt dit jaar samen met toernooi in Dedemsvaart. Hoe kunnen we ons toernooi goed in de markt zetten
·         Verdere ontwikkeling sponsorplan, verbeteren communicatiemiddelen
·         Gasverbruik reduceren
·         Betrokkenheid van leden vergroten
·         Hoe kunnen we de barbezetting verbeteren
 
Door het ledenaantal te vergroten, wordt het eenvoudiger om zaken te realiseren. Als  bestuur kunnen we hier richting aan geven en de randvoorwaarden creëren.
We zijn allemaal ambassadeurs van de TCO, draag een positief geluid uit in Ommen en in de regio.
 
Wij verwachten samen met jullie hier goede invulling aan te kunnen geven en ik wil graag het glas heffen op een mooi 2019.
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 50811257

Sportpark Westbroek

Sportlaan 5
7732 AB Ommen