"Van de bestuurstafel oktober 2020"

10 oktober 2020


VAN DE BESTUURSTAFEL (oktober 2020)

 

 

1. CORONA

Het corona virus houdt ons in de greep. Tot 29 september was er op en rond de banen weer veel mogelijk. Naast het vrije tennissen en het tossen hebben we o.a. de clubkampioenschappen gehad, het KROON(A) ladies only toernooi en een gezellige vrijdagavond toss en zijn we gestart met de laddercompetitie, een nieuwe interne competitie binnen de club. Tevens was Baan 7 weer open, wanneer er barbezetting was, en kon men weer gezellig nazitten met een hapje en een drankje.

Op 29 september hebben wij jullie over de laatste ingrijpende maatregelen geïnformeerd. Het clubhuis moest weer op slot en er kan alleen getennist worden, maar dan zonder publiek. Dus een potje spelen en daarna direct weer naar huis. Dit geldt voor vrij tennissen, tossen en trainen. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid hierin en wij verwachten en gaan er zondermeer vanuit dat jullie dit blijven volgen. De bekende maatregelen van 1,5 meter enz. blijven ook bij TCO van toepassing. Wel zullen de controles worden aangescherpt door de gemeente. Wij blijven jullie via onze kanalen informeren, wanneer het protocol opnieuw gewijzigd wordt en de consequenties daarvan.

2. ZOMERCHALLENGE EN LEDENTAL

De zomerchallenge was een groot succes voor ons. 50 mensen, van jong tot oud, hebben met dit abonnement voor 3 maanden kennis willen maken met tennis en dat met veel plezier en enthousiasme. Na afloop zijn met een actie vanuit de club een aantal definitief lid geworden en draaien volop mee. Ook heeft een aantal aangegeven volgend jaar graag weer mee te willen doen.

Het ledenaantal bij TCO is gelukkig weer stijgende door met elkaar aan de weg te timmeren.

Het verloop is:

01-01-2020       201

01-09-2020       268 (inclusief zomerchallenge)

09-10-2020       238

Er zijn nog een paar op proef bij de club, die waarschijnlijk ook nog lid worden. Wij moeten onze club met elkaar buiten het tenniscomplex blijven promoten. Wij gaan voor 250 leden per 1-1-2021.

3. TCO EN "SAMEN FITTER VERDER"

Zoals jullie weten is TCO vanaf het begin nauw betrokken bij het sport- en preventieakkoord “Samen Fitter Verder” van de gemeente. Bram en Richard zitten namens de club in de regiegroep.

In het kader hiervan heeft tennisschool Drive onlangs een tennis clinic gegeven aan leerlingen van het Vechtdal College tijdens hun jaarlijks toernooi op onze banen. In de Nationale Sportweek heeft tennisschool Racketsportrendy een clinic verzorgd tijdens de sportinstuif in de sporthal voor de groepen 3 tot en met 8 van de basisscholen. Hier deden 80 kinderen aan mee. Op deze manier proberen we TCO onder de aandacht te brengen en de jongeren kennis te laten maken met tennis en hopen we natuurlijk dat wij ze terugzien bij de club.

4.  ALGEMENE LEDENVERGADERING

De begroting 2021 van de vereniging moet worden goedgekeurd door de ALV,  maar in deze uitzonderlijke situaties lukt dat niet om dit fysiek te doen. Baan 7 is weer gesloten en we weten niet voor hoelang en bij openstelling mogen we maximaal 24 personen toelaten. Gezien onze ervaringen van de afgelopen paar jaar is dit onvoldoende.

Ook wij vinden het als bestuur jammer, dat wij niet een moment hebben om fysiek met onze leden van gedachten te wisselen over wat er leeft binnen de club en wat wij als bestuur graag met jullie willen delen. Het blijft op dit moment bij onze nieuwsbrief per kwartaal en de overige nieuwsbrieven, zoals het protocol corona. Los daarvan staat het natuurlijk iedereen vrij om ons aan te spreken of een mail te sturen naar het secretariaat met opmerkingen, suggestie, ideeën e.d.

Het bestuur heeft deze week besloten, dat vanwege de corona crisis geen fysieke ALV georganiseerd kan worden dit najaar en dat de begroting e.d. dus niet in fysieke vorm kan worden voorgelegd aan en besproken met onze leden.

Wij gaan de agenda met toelichting en de begroting op hoofdlijnen  per mail aan jullie voorleggen. Zoals het er naar uitziet zal de contributie alleen met de inflatiecorrectie worden verhoogd. Dit is in de lijn van voorgaande jaren. Ook bieden wij iedereen de mogelijkheid de stukken fysiek in te zien en kunnen n.a.v. de agenda allerlei vragen aan het bestuur gesteld worden per mail via het secretariaat. Deze vragen zullen we integraal beantwoorden en alle leden zullen we hierover informeren. Voor 1 november ontvangen jullie van ons de agenda met een nadere toelichting.

Wanneer iemand bezwaar heeft tegen dit bestuursbesluit en deze werkwijze, dan kan men dit per mail gemotiveerd kenbaar maken bij [email protected] voor 17 oktober a.s.

5. VRIJWILLIGERSPLUIM

Wij willen jaarlijks onze vrijwilligers in het zonnetje zetten door het uitreiken van een vrijwilligerspluim. Iedere vrijwilliger is een radertje en met elkaar zorgen zij ervoor, dat onze leden met veel plezier een balletje kunnen slaan, zowel recreatief als in competitie verband, tijdens toernooien of de vele TCO-activiteiten.

Wij willen onze leden hierbij betrekken en zij bepalen wie uiteindelijk de vrijwilligerspluim ontvangt. Hiervoor zal binnenkort een enquête worden uitgezet door de commissie communicatie. Vul allemaal de enquête in schuif jouw vrijwilliger naar voren. Tijdens de ALV wordt de pluim uitgereikt. Dit zal binnen de coronamaatregelen op een gepaste wijze gebeuren. Vorig jaar mocht Jules de Fretes de pluim in ontvangst nemen. Wie neemt de pluim van hem over?

6. SPONSORING

De banen hangen al aardig vol met de borden en doeken van onze sponsoren. Ook baan 6 is bijna gevuld en hangen de borden van onze hoofdsponsor Kompanen BV bij het centercourt en in het clubhuis.

Onlangs is een sponsorcontract voor een winddoek gesloten met Rezult Studio. Het bedrijf van ons nieuwe lid Philip Fisser. Welkom bij de club.

Wij blijven als TCO de actie “Ommen doet wat terug, koop lekker lokaal” steunen en roepen jullie nogmaals op dit ook te blijven doen en zo onze sponsoren en andere ondernemers een hart onder de riem te steken.

7. ELK VERENIGINGSLID IS VRIJWILLIGER

Onlangs hebben jullie een mailing van ons ontvangen met als credo: “elke verenigingslid is vrijwilliger”.

Om zonder extra uitgaven TCO draaiende te houden, het tennispark te kunnen onderhouden en activiteiten voor onze leden te kunnen organiseren levert ieder senior lid een bijdrage hieraan. Er zijn verschillende soorten taken die gedaan moeten worden. Hierdoor is het mogelijk een taak te kiezen die aansluit bij jouw eigen interesse, kennis of kunde of je kiest voor een taak die jou gewoon leuk of gezellig lijkt! Eén ding is heel helder, je kiest tenminste 1 taak.

Binnen TCO is er een aantal vacatures, o.a.:

-          Baanonderhoud

-          Parkonderhoud

-          Sponsorcommissie

-          Clubhuiscommissie/barmedewerkers

-          Klussen/onderhoudsteam

-          Commissie behoud en werving

-          Bestuur

Wij wachten de reacties af en komen daarna met een verdere invulling. “Met elkaar maken we samen de vereniging

8. DUURZAAMHEID

In het kader van de duurzaamheid en om onze energielasten te drukken hebben we dit voorjaar ledverlichting en zonnepanelen laten installeren. Onlangs is als service vanuit het akkoord “Samen Fitter Verder” gratis een energiescan uitgevoerd door Sportstroom. Er valt nog winst te behalen in het gebruik en verbruik van de mechanische ventilatie, verlichting (alles led), vloerverwarming en gebruik koelingen. Zodra het rapport binnen is gaan we hiermee aan de slag.

9. JEUGD

De tennisvereniging is erg blij met alle leden, maar in het bijzonder met onze jeugdleden. Samen met de tennisscholen bieden we nu een "alles-in-1 pakket" aan.

Dit ziet er als volgt uit voor alle jeugd: blauw, rood, oranje, groen en geel:
• Lidmaatschap van TCO en inschrijving KNLTB
• Zo vaak tennissen als je zelf wilt op de banen van TCO
• 1 x per (school)week training bij TCO (zomer en winter), 32 lessen in totaal
• Inschrijving voor de KNLTB-competitie of de World Tour competitie
• Interne toernooien
• Clubkampioenschappen
• Het TCO-clubshirt, dat je verplicht bent te dragen tijdens competities en toernooien
• Alle andere leuke activiteiten die de Jeugdcommissie / WhozNext organiseert.

Het alles-in-1 pakket in 2021 als de lessen voor de rest van dit jaar zullen betaald worden aan TCO. Je krijgt geen afzonderlijke factuur meer van de tennisschool voor de lessen.

 

Vrijdag 30 oktober wordt het weer griezelen rondom de tennisbaan. Er zijn monsters gezien...... wie durft ze te gaan zoeken? We starten om 16.30 uur en om 17.30 uur mag je weer worden opgehaald: mits de monsters je laten gaan natuurlijk! Kom je ook griezelen! Geef je snel op voor het super griezelige Halloweenfeestje, georganiseerd door de monsters van de jeugdcommissie.

 

10. CLUBHUIS

Onlangs is de koffieautomaat vervangen. De oude was na 11 jaar trouwe dienst op. In samenspraak met onze sponsor EP Ommen hebben we een Jura automaat gekocht. De betaalunit is in ontwikkeling en zal over enkele maanden worden geïnstalleerd.

Ons datanetwerk vertoonde de afgelopen maanden veel storingen, o.a. bij het gebruik van de pc, de TV, de toegangscontrole en de tablet voor de verlichting. Samen met onze sponsor Voscomtronic is onlangs de bekabeling getest en deels vervangen en zijn twee wifi-versterkers geplaatst. De problemen zijn hiermee gelukkig opgelost.

Er is opdracht verstrekt aan onze sponsor Alex Hoen Schilderwerken voor het buiten en binnen schilderwerk, een groot onderhoudsklus. In het voorjaar van 2021 zal de klus worden geklaard.

N.B. kijk voor alle informatie over onze club op www.tennisclubommen.nl en/of maak gebruik van de KNLTB club app.

Namens het bestuur, Bram Hoving    

Nieuwscategorieën