Van de bestuurstafel

16 oktober 2019


VAN DE BESTUURSTAFEL

1.Van de bestuurstafel    

Wij willen onze leden regelmatig, middels een korte nieuwsbrief, informeren over relevante zaken. Voor vragen kunnen jullie altijd bij één van de leden terecht.

2.Nu ook lessen op de woensdag mogelijk !       

Al enkele jaren werken wij samen met tennisschool DRIVE. Sven Boers is inmiddels een bekend gezicht binnen onze club. Samen met zijn collega’s  leert hij ons op professionele wijze top spins en volley’s aan en maakt hij ons wegwijs in de meest effectieve aanvals- en verdedigingstactieken.

De lessen van DRIVE vinden altijd plaats op de maan-, dins- en vrijdagen. Wij willen graag het lesaanbod uitbreiden. Rendy Drost, zelfstandig tennistrainer, gaat de komende tijd lessen verzorgen op de woensdag. Afhankelijk van de vraag kan dit structureel worden,  Rendy heeft daar de mogelijkheden voor. We hebben dit alles in goed overleg tussen Rendy, Sven en het bestuur afgesproken.

De hoogte van het lesgeld zal bij lessen van Rendy hetzelfde zijn als bij de lessen van Sven of Rick. Uiteraard zullen eventuele lessen op de woensdagochtend plaats vinden na en in goed overleg met onze tossende senioren.

Dit alles betekent, dat er met onmiddelijke ingang les gevolgd kan worden door zowel senioren als jeugd, op de woensdag.  Heb je belangstelling voor training op deze dag, laat dat Rendy dan weten, zodat hij een planning kan maken.

Zijn contact gegevens zijn: [email protected]  of   06-10529451  

We denken, dat in ieder geval de volgende groepen van start zouden kunnen gaan:

  • Jeugd

      16:00- Niveau BLAUW (kinderen 5 – 7 jaar)

  • Senioren

     - Ochtend

     - Avond  

Neem voor vragen contact op met Christine Hulst

3. Nieuwe  commissieleden

Clubhuiscommissie

Onze clubhuiscommissie is versterkt met Johan van der Beek en Jesus Mesa Grosso

Toernooicommissie

Onze toernooicommissie is versterkt met Sasja Palstra en Bart Nijstadt.

Jeugdcommissie

Onze jeugdcommissie is versterkt met Anja van Dijk en Hilde Haringman.

LED verlichting/zonnepanelen

Een delegatie uit het bestuur van de vereniging en de Stichting (Ronald Haveman, Ronald Hartholt, Bram Hoving, Richard Smits en Jaap Sikkens) hebben de aanschaf van LED verlichting en zonnepanelen opnieuw op de agenda gezet. Ook TCO wil graag een bijdrage leveren aan het thema duurzaamheid en wil de kosten goed beheersen en waar mogelijk de kosten zoveel mogelijk reduceren voor onze leden.

De vervanging van onze huidige armaturen door LED levert jaarlijks een besparing op van 7000 kWh. Voor de overige 14.000 kWh willen we zonnepanelen gaan aanschaffen voor de opwekking van energie. Dit laatste is alleen mogelijk wanneer wij over kunnen stappen van grootverbruik naar kleinverbruik. Dan is het mogelijk overtollige energie terug te leveren en gebruik te maken van de salderingsregeling, waarbij je voor de terug geleverde energie een bedrag terug ontvangt en dus je energierekening lager wordt.

Bijkomend aspect is dat TCO voor beide investeringen een BOSA subsidie van 30 % ontvangt van het Rijk. Daarnaast zijn Bram en Richard in gesprek met de gemeente, die ook overwegen een bijdrage van 35 % te verstrekken. De financiële consequenties zullen verwerkt worden in de begroting 2020 van de Stichting en de vereniging. Tijdens de ALV van 6 november zullen we één en ander toelichten en vragen beantwoorden.

5.  Open Dag/Clubkampioenschappen

Achter de schermen is een groepje enthousiaste leden bezig om opnieuw clubkampioenschappen te organiseren. Dit zal zijn op zaterdag 21 maart 2020 gelijktijdig met de Open Dag. Nadere informatie volgt.   

6.  Vrijwilligerspluim  

Wij willen jaarlijks onze vrijwilligers in het zonnetje zetten door het uitreiken van een vrijwilligerspluim. Iedere vrijwilliger is een radertje en met elkaar zorgen zij ervoor, dat onze leden met veel plezier een balletje kunnen slaan, zowel recreatief als in competitie verband, tijdens toernooien of de vele TCO-activiteiten.

Wij willen onze leden hierbij betrekken en zij bepalen wie uiteindelijk de vrijwilligerspluim ontvangt. Hiervoor zal binnenkort een enquête worden uitgezet door de commissie communicatie. Vul allemaal de enquête in schuif jouw vrijwilliger naar voren. Tijdens de ALV wordt de pluim uitgereikt.

7. Word vriend van TCO

De actie is dit voorjaar gestart. Inmiddels heeft zich een aantal Vrienden aangemeld. Zij zullen binnenkort vermeld staan met naam of logo op een prachtig Vriendenbord in clubhuis Baan 7.

We willen graag nog meer Vrienden, die TCO een warm hart toedragen. Voor € 50,-- per jaar kun je vriend worden. Vul een flyer in of stuur een mail naar [email protected]. met de tekst voor het bord.                                                

Je (bedrijfs)naam wordt ook nog vermeld op de website van TCO.            Van jouw bijdrage kunnen we extra activiteiten organiseren en professioneel materiaal aanschaffen voor het clubhuis en de tenniscourts.

8. Om alvast te noteren 

Op dit moment wordt een jaarplan 2020 opgesteld. Half november wordt dit jaarplan gepubliceerd op de website in de clubagenda en in de Clubapp.

Hieronder al een paar vastgestelde data voor 2020:2019

Vrijdag 17 januari – Nieuwjaarsparty

Zaterdag 21 maart – Open dag/Clubkampioenschappen

Zaterdag 4 april – Start voorjaarscompetitie

Maandag 25 mei t/m maandag 1 juni – Pinkster Open Toernooi

Zaterdag 15 t/m 23 augustus – Dubbel Open Toernooi

N.B. kijk voor alle informatie over onze club op www.tennisclubommen.nl en/of maak gebruik van de KNLTB club app

Namens het bestuur

Bram Hoving

Nieuwscategorieën