TCO gaat over tot de aanschaf van een AED

05 december 2018Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 november jl is besloten om over te gaan tot de aanschaf van een AED.
TCO wil haar leden goede voorzieningen bieden om veilig en aangenaam te kunnen sporten. Tijdens het sporten kunnen er levens bedreigende situaties ontstaan (mn hartfalen), waarbij de vereniging op een adequate wijze hulp wil kunnen verlenen.
Uit onderzoek blijkt dat het risico bij tennisverenigingen hoger is dan bij andere sporten, doordat de gemiddelde leeftijd hoger is. Bij jongeren kan dit natuurlijk ook voorkomen.
Naast de zorg voor onze eigen leden, hebben  we ook een "zorgplicht"  voor onze gasten, die tijdens competitie, toernooien etc. op ons park te gast zijn.
Cruciaal bij de mate van de overlevingskans, is de tijd tussen het moment dat hartfalen wordt geconstateerd en wanneer wordt gestart met het reanimeren en de ondersteuning van de AED. Indien binnen twee minuten wordt gehandeld neemt de overlevingskans toe naar maar liefst 80-90%.
De aanschaf van de AED is dan ook een maatschappelijk verantwoorde investering en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 1.250,-- van de F.E. Baron Mulertstichting. De beide voetbalverenigingen zijn ons hierin voorgegaan en hebben ook de beschikking over een AED
Natuurlijk hopen we, dat we de AED nooit hoeven te gebruiken.!!!!!!!
 
Plaats AED
De AED is geplaatst in de gang in clubhuis Baan7. Om te kunnen tennissen moet men altijd eerst het gebouw openen voor de sleutels en ‘savonds voor de verlichting. Bij openstelling kan natuurlijk iedereen, ook andere sportverenigingen,  zonodig gebruik van maken van onze AED.
 
Cursus gebruik AED en reanimatie
Voor het gebruik van de AED en reanimatie is er een cursusavond op woensdag 16 januari en dinsdag 12 februari, aanvang 19.30 uur. Jaarlijks zullen er herhalingscursussen worden gegeven. De cursusavonden zitten vol. 
Graag willen we ook een overzicht van onze leden, die reeds in bezit zijn van een reanimatiecertificaat. S.v.p dit even doorgeven aan de contactpersoon  Lutje Huijbregts, [email protected]
 
Bram Hoving
 
 
 
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 50811257

Sportpark Westbroek

Sportlaan 5
7732 AB Ommen