Reminder installatie en uitleg KNLTB Club app

16 oktober 2019


Eind december vorig jaar is de nieuwe KNLTB Club app van TCO de lucht in gegaan. In een nieuwsbericht zijn alle leden geïnformeerd over de installatie en is uitleg gegeven over de app. Omdat wij merken, dat een aantal leden nog geen gebruik maakt van de app en wellicht deze nieuwsbrief heeft gemist, hierbij nogmaals dit bericht. De nieuwe app is een zeer waardevol communicatiemiddel voor onze leden.

Commissie communicatie,
Bram Hoving

KNLTB clubapp

Nieuwscategorieën