Reminder installatie en uitleg KNLTB Club app

04 april 2019


Eind december vorig jaar is de nieuwe KNLTB Club app van TCO de lucht in gegaan. In een nieuwsbericht zijn alle leden geïnformeerd over de installatie en is uitleg gegeven over de app. Omdat wij merken, dat een aantal leden nog geen gebruik maakt van de app en wellicht deze nieuwsbrief heeft gemist, hierbij nogmaals dit bericht. De nieuwe app is een zeer waardevol communicatiemiddel voor onze leden. Er volgt een aparte nieuwsbericht met een nadere uitleg over het digitaal afhangen en de spelregels hieromtrent.

Commissie communicatie,
Bram Hoving

KNLTB clubapp