Protocol iedereen mag weer tennissen vanaf 11 mei !!!!!!!!

10 mei 2020


Goed nieuws! Na de jeugd mogen nu ook volwassenen vanaf 11 mei weer buiten tennissen. Het kabinet heeft woensdag bekend gemaakt dat vanaf 11 mei buitensporten (niet-contactsporten) zijn toegestaan voor alle leeftijden, onder bepaalde voorwaarden. Om veilig te kunnen sporten moeten we ons uiteraard houden aan de bekende richtlijnen van het RIVM, anderhalve meter afstand houden en bij klachten thuisblijven. Op basis hiervan heeft de KNLTB specifieke richtlijnen opgesteld.

Het is belangrijk dat we de sport gefaseerd opstarten en gecontroleerd de activiteiten uitbreiden. Dat geldt ook voor tennis. Dus elke keer weer een stapje verder, zodat de drukte op de verenigingen goed gehandhaafd, gecontroleerd en beheersbaar is. Niet alleen om terugslag in de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook om verenigingen en leraren de gelegenheid te geven het goed te organiseren en spelers te laten wennen aan tennis in de anderhalvemetersamenleving. Want het vraagt nogal wat organisatie en aanpassingsvermogen van iedereen.

OP DE BAAN

Vrij tennissen

Tot 1 juni is vrij spelen door volwassenen van 19 jaar en ouder met 2 spelers (enkelspel) per baan toe gestaan, uitsluitend door vooraf een baan te reserveren. Dit kan door gebruik te maken van het digitaal afhangen via de clubapp.

We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen. Bij jeugd tot 18 jaar is een toezichthouder verplicht. Deze toezichthouders zijn bekend bij de club.

Trainingen

Trainingen voor volwassenen kunnen ingepland worden met maximaal 4 spelers per baan, de trainer houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen.

Clubhuis Baan7

Vooralsnog zijn het clubhuis en de kleedkamers gesloten tot 1 september. Het moet gedeeltelijk toegankelijk zijn. Dit omdat er 1 noodtoilet, EHBO en AED beschikbaar moet zijn. Daarnaast moet je je baanreservering kunnen bevestigen.

De KNLTB is nog in overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS in hoeverre clubhuizen, sportkantines en verenigingshoreca met de later geldende richtlijnen die voor de horeca gelden mee kunnen doen. Zodra duidelijk is wat dit voor tennis verenigingen betekent, zullen we je hierover informeren.

Toernooien

Alle officiële KNLTB toernooien tot en met 14 juni zijn geannuleerd. In de loop van volgende week volgt meer informatie over de toernooien tot 1 september. 

Jeugdprotocol

Het protocol voor de jeugd tot en met 18 jaar blijft gehandhaafd. Dit protocol staat op de site.

AANVULLENDE TOELICHTING

•Het tennissen moet voor alle jeugd tot en met 18 jaar altijd onder toezicht plaatsvinden van een leraar of toezichthouder. De toezichthouder kan ook een vrijwilliger zijn en is bij de club bekend.

•De kooi, waar de tennismuur zich bevindt,  is toegankelijk voor maximaal 1 persoon in de leeftijd van 13 jaar en ouder. De jeugd onder 12 kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van de muur.

•Op het minibaantje wordt met maximaal 2 personen in de leeftijd van 13 jaar en ouder tegelijk gespeeld per baan. De jeugd onder 12 kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van een minibaantje.

•Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het noodtoilet. De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten.

•Reserveren van een baan. Iedereen moet vanuit huis, digitaal een baan reserveren.

•Jeugd tot en met 12 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; geen maximaal aantal spelers per baan.

•Jeugd 13 tot en met 18 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; maximaal 4 spelers per tennis-en padelbaan.

•Volwassen van 19 jaar en ouder mogen alleen 1 op 1 vrij spelen (enkelspel) zonder toezichthouder.

•Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan of als toeschouwer.

Richtlijnen tijdens het spelen

Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.

• Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.

•Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).

•Geef geen high fives.

•Wissel van baanhelft met de klok mee.

•Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.

 

De gemeente/de politie en het bestuur zullen regelmatig controleren of het protocol wordt nageleefd.

 

Neem voor vragen contact op met één van de bestuursleden.

Namens het bestuur Bram Hoving

    

Nieuwscategorieën