De sponsorcommissie zoekt versterking

26 november 2023

Een belangrijke inkomstenbron voor de club is sponsoring door ondernemend Ommen. Mede door deze sponsoring kan de club de contributie laag houden. Onze sponsorcommissie bestaat uit drie leden, Bram Hoving, Alfons van Kesteren en Tinus Smit. We zijn nu een jaar in deze samenstelling bezig en we merken dat er veel tijd zit in het behouden en onderhouden van het huidige sponsorbestand en de interne communicatie. We komen te weinig toe aan acquisitie om ondernemers warm te maken voor TCO. Dit is ook zeker van belang wanneer er echt duidelijkheid komt rondom de aan te leggen padelbanen en de financiering daarvan. Wie helpt ons en gaat met ons de boer op? Samen bespreken we de mogelijke nieuwe sponsoren die we vervolgens benaderen.  Lijkt je dit ook leuk, stuur dan een mail naar [email protected]. Een andere vraag die de sponsorcommissie heeft is de volgende. Heb jij een bedrijf en wil je deze mooie tennisclub sponsoren, of werk je bij een bedrijf die wel wil sponsoren of ken je een bedrijf die wil sponsoren, benader ons dan via [email protected]

Nieuwscategorieën