Lesreglement senioren

Lesreglement Drive Sport

Seizoen 2022-2023

Dit lesreglement is geldig van Mei 2022 tot April 2023.

Deelnemers aan de trainingen dienen lid te zijn van de tennisvereniging.


1 EEN LESUUR duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten inspeeltijd


2 FLEXIBEL TRAINEN
Een lesprogramma is voor onbepaalde tijd tenzij anders afgesproken met de tennisleraar. Er wordt tijdens het gehele jaar
lesgegeven behalve tijdens de basisschool vakanties en/of feestdagen. De groepsgrootte kan variëren van 1 speler tot 8 spelers.
Voor aanvang van de teamtraining wordt de groepsgrootte bepaald. Een lesuur is daarop afgestemd. Bij afwezigheid van één of
meerdere spelers zijn er twee opties waar tijdens de training voor gekozen kan worden;
Optie 1: Er wordt een uur lesgegeven en de kosten worden verdeeld over de aanwezige cursisten (standaard optie)
Optie 2: De lestijd wordt ingekort zodat de originele kosten blijven behouden.
Indien er voor optie 2 gekozen wordt, dan dient dit voor aanvang van de les met de tennisleraar te worden gecommuniceerd.
Mocht de cursist een invaller kunnen regelen van vergelijkbaar niveau, dan wordt dit van harte aanbevolen.
Bij regelmatige uitval van een cursist kan er worden besloten om met een vaste invaller te werken. Iedere week wordt er een
presentielijst bij gehouden en facturering geschiedt altijd volgens de daadwerkelijk afgenomen aantal lesuren. (Zie punt 5)


3 LESTIJDEN
De doelstelling is altijd om de lestijden gedurende de lesperiode gelijk te houden. Aangezien er op flexibele basis wordt
lesgegeven kan het voorkomen dat tijdens een lesperiode de lestijd een uur wordt vervroegd of verlaat of naar een andere dag
wordt verplaatst. Dit gebeurt altijd met goedkeuring van de complete lesgroep.

4 VERZUIM LERAAR
Wanneer een leraar onverhoopt niet kan lesgeven, stelt hij via Whatsapp de complete lesgroep op de hoogte.
Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.

5 VERZUIM CURSIST
Niet verschijnen zonder afmelding bij een les is voor rekening van de cursist. Bij tijdige afmelding van één persoon worden geen
kosten berekend. Afmelden kan tot op de dag zelf tot 12:00 uur voor trainingen die starten na 17:00 uur.
Bij een groepstraining zal worden gekeken of deze in een andere groep kan worden ingehaald, eventueel bij een andere
vereniging aangesloten bij Drive Sport. De tennislessen mogen bij al onze aangesloten verenigingen onder dezelfde
voorwaarden worden gevolgd. Afmelden zal altijd in de tennisles groepsapp moeten gebeuren. Individueel afmelden bij de
trainer is niet voldoende.

6 KOSTEN
Bij een privéles bedraagt deze € 52,-
Bij een groep van 2 personen bedraagt deze € 52,00,- Per persoon € 26,-
Bij een groep van 3 personen bedraagt deze € 54,00,- Per persoon € 18,00,-
Bij een groep van 4 personen bedraagt deze € 55,00,- Per persoon € 13,75,-
Bij een groep van 5 personen bedraagt deze € 56,25,- Per persoon € 11,25,-
Bij een groep van 6 personen bedraagt deze € 58,50,- Per persoon € 9,75,-
Bij een groep van 7 personen bedraagt deze € 61,25,- Per persoon € 8,75,-
Bij een groep van 8 personen bedraagt deze € 64,00,- Per persoon € 8,00,-
In de maanden April, Juli, Oktober en December worden de facturen opgemaakt en verstuurd.
Bij een aanwezigheid van vijf lessen of minder kan de factuurperiode worden uitgesteld. Onze trainers houden nauwkeurig de
lesregistratie bij. Wij adviseren om dat zelfstandig ook te doen.


7 TRAINING
Voor het complete trainingsaanbod en alle overige informatie over de tennislessen, verwijzen wij u graag naar de website van
uw eigen vereniging. Daar staat ons volledige lesaanbod op vermeld.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met;
Sven Boers op 06-53585327 of door te mailen naar [email protected]