Lesreglement senioren

Lesreglement Seizoen 2019

Deelnemers aan de trainingen dienen lid te zijn van de tennisvereniging

1 EEN LESUUR duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten inspeeltijd

2 FLEXIBEL TRAINEN

Een lesprogramma is voor onbepaalde tijd tenzij anders afgesproken met de tennisleraar. Er wordt tijdens het gehele jaar les gegeven behalve tijdens de basisschool vakanties en/of feestdagen. De groepsgrootte kan variëren van 1 speler tot 8 spelers. Voor aanvang van de teamtraining wordt de groepsgrootte bepaald. Een lesuur is daarop afgestemd. Bij afwezigheid van één of meerdere spelers wordt de lestijd altijd aangepast naar rato tenzij nadrukkelijk anders aangegeven door de volledige lesgroep.

Mocht de cursist een invaller kunnen regelen van vergelijkbaar niveau dan wordt dit van harte aanbevolen, maar is niet verplicht. Bij regelmatige uitval van een cursist kan er worden besloten om met een vaste invaller te werken. Iedere week wordt er een presentielijst bij gehouden en facturering geschiedt altijd volgens de daadwerkelijk afgenomen aantal lesuren.

 

3 LESTIJDEN

De doelstelling is altijd om de lestijden gedurende de lesperiode gelijk te houden. Aangezien er op flexibele basis wordt les gegeven kan het voorkomen dat tijdens een lesperiode de lestijd een uur wordt vervroegd of verlaat of naar een andere dag wordt verplaatst. Dit gebeurd altijd met goedkeuring van de complete lesgroep.

4 VERZUIM LERAAR Wanneer een leraar onverhoopt niet kan lesgeven, stelt hij zo mogelijk via Twitter of per sms/whatsapp de cursisten op de hoogte. Via www.twitter.com/svenboers1 kun je op de hoogte blijven van uitval of andere relevante informatie betreft de lessen. Iedere cursist kan deze berichten lezen. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.

5 VERZUIM CURSIST Niet verschijnen zonder afmelding bij een les is voor rekening van de cursist. Bij tijdige afmelding van één persoon worden geen kosten berekend. Afmelden kan op de dag zelf tot 14:00 uur voor trainingen die starten na 18:00 uur.

Bij meerdere afmeldingen wordt de lestijd naar rato aangepast of in overleg op een ander moment ingehaald.

Bij groepstraining zal worden gekeken of deze in een andere groep kan worden ingehaald, eventueel bij een andere vereniging aangesloten bij Drive Sport.

Afmelden kan via telefoonnummer: 0653585327

6 KOSTEN

De kosten bedragen 45€ exclusief btw per lesuur voor een lesgroep van 4 personen.

Bij een groep van 6 personen bedraagt deze 48€ exclusief btw.

Bij een groep van 8 personen bedraagt deze 50€ exclusief btw.

Tijdens de basisschoolvakanties (Voorjaar- Mei- Zomer- Herfst en Kerstvakantie) worden de facturen opgemaakt en verstuurd per e-mail. Bij een aanwezigheid van vijf lessen of minder kan de factuurperiode worden uitgesteld. Tijdens de eerste lesweek na de vakantieperiode bestaat de mogelijkheid om de presentie te controleren bij onze trainers tijdens de tennisles op de baan. Eventuele vragen of het niet hebben ontvangen van de factuur per mail kan dan ook besproken en opgelost worden.

Wij hanteren vanaf mei 2019 een standaard minimum lestarief voor alle cursisten. Dit betekend dat er standaard minimaal één les per maand wordt gefactureerd bij een maand waarvan er minimaal 3 lesweken is gegeven door onze trainers. Bij doorgang van twee lessen of minder vervalt deze regel.

7 TRAINING Voor het complete trainingsaanbod en alle overige informatie verwijzen wij u graag naar www.drive-sport.nl

Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen adviseren wij om ons te volgen op Facebook via www.facebook.com/drivetennis.nl

Voor vragen en informatie over trainingen kunt u contact opnemen met: Sven Boers op 06-53585327 of [email protected]

Klik hier voor het aanmeldformulier