Lesreglement senioren

 

Deelnemers aan de trainingen dienen lid te zijn van TC Ommen

1  EEN LESUUR duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten inspeeltijd     

2  FLEXIBEL TRAINEN

Een lesprogramma is voor onbepaalde tijd tenzij anders afgesproken met de tennisleraar. De groepsgrootte kan variëren van 1 speler tot 8 spelers. Voor aanvang van de teamtraining wordt de groepsgrootte bepaald. Een lesuur is daarop afgestemd. Bij afwezigheid van één of meerdere spelers wordt de lestijd aangepast naar ratio.

Mocht de cursist een invaller kunnen regelen van vergelijkbaar niveau dan wordt dit van harte aanbevolen. Bij regelmatige uitval van een cursist kan er worden besloten om met een vaste invaller te werken. Iedere week wordt er een presentielijst bijgehouden en facturering geschiedt altijd op daadwerkelijk gevolgen aantal lesuren.

Tot de zomervakantie worden alle groepslessen gefactureerd als zijnde groepen van 8.

3 LESTIJDEN

De doelstelling is altijd om de lestijden gedurende de lesperiode gelijk te houden. Aangezien er op flexibele basis wordt les gegeven kan het voorkomen dat tijdens een lesperiode de lestijd een uur wordt vervroegd of verlaat of naar een andere dag wordt verplaatst. Dit gebeurd altijd met goedkeuring van de complete lesgroep anders blijft de oorspronkelijke lestijd gehandhaafd.


4  VERZUIM LERAAR:


Wanneer een leraar onverhoopt niet kan lesgeven, stelt hij zo mogelijk via Twitter of per sms/whatsapp de cursisten op de hoogte. Via www.twitter.com/svenboers1 kun je op de hoogte blijven van uitval of andere relevante informatie betreft de lessen. Iedere cursist kan deze berichten lezen. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.

5  VERZUIM CURSIST:


Niet verschijnen zonder afmelding bij een les is voor rekening van de cursist. Bij tijdige afmelding van één persoon worden geen kosten berekend. Afmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de training.

Bij meerdere afmeldingen wordt de lestijd naar rato aangepast of op een ander moment ingehaald. Bij groepstraining zal worden gekeken of deze in een andere groep kan worden ingehaald. Afmelden kan via telefoonnummer: 0653585327

6  KOSTEN

De kosten bedragen € 42,-- exclusief btw per lesuur verdeeld over het aantal cursisten. Per afgesproken termijn volgt een lesoverzicht per mail inclusief een factuur voor de tennistraining. Zonder afspraak gebeurd dit eens per kwartaal.

7 TRAINING

Bij groepstraining wordt uitgegaan van een minimale groepsgrootte van 4 personen tot maximaal 8 personen. Bij minder dan 4 cursisten wordt er specifieke techniektraining aangeboden. Deze is in principe een half uur. Bij techniek training wordt er verwacht dat er voor aanvang van de tennistraining minimaal 15 minuten wordt ingespeeld en na afloop van de training minimaal 30 minuten per week de aandachtspunten worden herhaald. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Voor vragen en informatie over trainingen kunt u contact opnemen met:
Sven Boers op 06-53585327 of [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 34852006

Sportpark Westbroek

Sportlaan 5
7732 AB Ommen