Bestuur TCO

De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband van de KNLTB. Zij is verantwoordelijk voor alle verenigingszaken, zoals training, competitie, evenementen en communicatie. De nadere uitwerking staat in de statuten

Samenstelling:

Voorzitter    
Richard Smits 06-53339548 [email protected]
    contactpersoon STPO
     
Secretaris    
Annemieke Paarhuis 06-50811257 [email protected]
    contactpersoon VCL
     
Penningmeester    
Frans Klaassen 06-27044344 [email protected]
    contactpersoon clubhuiscommissie
     
Lid
  jeugd/tennisschool
Christine Hulst 06-13421574 [email protected]
    contactpersoon activ. commissie,  commissie werving en behoud
     
Lid
  promotie,communicatie, sponsoring
Bram Hoving 06-21864313 [email protected]
    contactpersoon commissie communicatie, sponsoring, toernooien
     
Lid   vacature
     
Lid   seniorenplus
Peter van der Kooij (0529)451812  contactpersoon tuincommissie