Print deze pagina

Tennis Club Ommen


Welkom op de website van Tennis Club Ommen!

 

Tennis Club Ommen (TCO) bestaat in 2017 60 jaar

 

Op 14 juni 2017 bestaat de Tennis Club Ommen (TCO) 60 jaar.

 

Een korte terugblik.

 

Op 14 juni 1957 werd officieel de Tennis Club Ommen (TCO) opgericht met 25 leden, maar geleidelijk aan liep dit op tot circa 100 leden. De vereniging beschikte slechts over 1 baan, die van hotel Paping werd gehuurd.

 

In 1975/1976 kwam de grote ommekeer en kon een nieuwe tennisaccommodatie op het sportpark Rotbrink in gebruik worden genomen. Het tennispark bestond uit 4 gravelbanen, een fraai paviljoen met was- en kleedgelegenheid, en een oefenkooi. Een prachtige accommodatie op een mooie plek tegen het Ommerbos aan.

 

Er ontstond grote animo om te tennissen en het ledental verviervoudigde in enkele jaren. In 1979 werden nog eens vijf nieuwe gravelbanen in gebruik genomen. De laatste ingrijpende verbetering is de uitbreiding van de verlichting geweest, zodat men tot in de donkerste uurtjes kon tennissen.

In het begin van de 21 e eeuw gaf de gemeente Ommen aan dat zij sportpark Rotbrink nodig had voor de aanleg van een bedrijvenpark. Alle sportverenigingen werden verplaatst naar de Westbroek

 

Vanaf november 2008 is het nieuwe tennispark in gebruik genomen met “all weather” banen, zodat het hele jaar getennist kan worden.

Op dit moment zit het ledental op 220 en willen we weer verder groeien. Daarvoor vonden er het afgelopen jaar allerlei activiteiten plaats, met name gericht op beginners en op de jeugd, is een tennisschool actief en worden scholen uit Ommen hierbij betrokken.

 

Daarnaast willen we het individuele karakter van de tennissport omturnen naar een sociaal gebeuren. Gezond bewegen enmet elkaar kunnen genieten, jong en oud, competitie en recreatief.

 

Het hele jaar 2017 zal in het teken staan van het 60 jarig bestaan. Al onze vrijwilligers, ongeveer 50, zullen een steentje bijdragen.

 

Het jubileumjaar begint met de nieuwjaarsreceptie. Daarnaast worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:

 

- stamppot avond voor alle vrijwilligers

- toss toernooi voor alle leden

- jeugdtoernooi

- Pinkstertoernooi

- demonstratiewedstrijd, rolstoeltennis, beach tennis

- ladys only toenooi

- herfstbladtoernooi

- oliebollen toernooi

 

Iedereen is van harte welkom om eens te komen kijken of een balletje mee te slaan in dit jubileum jaar.

 

Begin januari wordt iedereen geïnformeerd over de activiteitenkalender van 2017

Namens het Bestuur en de Jubileumcommissie